Nazad

Izvještaj sa Prve zajedničke sjednice na temu: „Stepen realizacije prava djece i mladih i njihovih porodica koji pripadaju romskoj i egipćanskoj populaciji u Crnoj Gori sa fokusom na: Obezbjeđivanje održivog rješenja za prevoz djece iz romske i egipćanske zajednice do vrtića i škola i Povećanje broja saradnika socijalne inkluzije Roma i Egipćana iz oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite i trajno regulisanje njihovog statusa”

EPA: 237 XXVIII
Broj akta: 00-63-8/24-15/2; 12/24-11/2; 11/24-10/2
Datum: 10.05.2024
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta: