Nazad

Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2023. godinu sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2023. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2023. godinu nezavisnog revizora „Spin Off” d.o.o. Podgorica

EPA: 238 XXVIII
Broj akta: 00-72/24-16
Datum: 13.05.2024
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta: