Nazad

Izvještaj sa kontrolnog saslušanja ministra pravde Andreja Milovića, (saslušan državni sekretar u Ministarstvu pravde, Aleksandar Bakrač), ministarke rada i socijalnog staranja Naide Nišić i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, na temu: „Zaštita i podrška ženama žrtvama nasilja i nasilja u porodici“

EPA: 239 XXVIII
Broj akta: 00-63-9/24-5/6
Datum: 16.05.2024
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta: