Nazad

Predlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu

EPA: 241 XXVIII
Broj akta: 00-71/24-3
Datum: 17.05.2024
Vrsta akta: Rezolucija
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu

Datum: 17.05.2024.
Broj akta: 00-71/24-3
Vrsta dokumenta: Rezolucija
Tip predlagača: Grupa poslanika

Usmjerenje

Datum: 07.06.2024.
Broj akta: 00-71/24-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo