Nazad

Predlog zakona o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u sektoru drvoprerađivačke industrije

EPA: 242 XXVIII
Broj akta: 19-6/24-3
Datum: 18.05.2024
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u sektoru drvoprerađivačke industrije

Datum: 18.05.2024.
Broj akta: 19-6/24-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Anđela Vojinović, Zdenka Popović, Boris Bogdanović, Nikola Rovčanin, Albin Ćeman, Momčilo Leković, Duško Stjepović

Usmjerenje

Datum: 23.05.2024.
Broj akta: 19-6/24-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo