Nazad

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku

EPA: 244 XXVIII
Broj akta: 23-2/24-2
Datum: 27.05.2024
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku

Datum: 27.05.2024.
Broj akta: 23-2/24-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 27.05.2024.
Broj akta: 23-2/24-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 04.06.2024.
Broj akta: 23-2/24-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 04.06.2024.
Broj akta: 23-2/24-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 06.06.2024.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 06.06.2024.
Broj akta: 23-2/24-2/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali