Nazad

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja na temu: „Sprovođenje imunizacije u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na prijeteću epidemiju morbila"

EPA: 261 XXVIII
Broj akta: 00-63-12/24-24/1
Datum: 06.06.2024
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja na temu: „Sprovođenje imunizacije u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na prijeteću epidemiju morbila"

Datum: 06.06.2024.
Broj akta: 00-63-12/24-24/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje