Nazad

Izvještaj sa kontrolnog saslušanja na temu: „Da li je država spremna za predstojeću ljetnju turističku sezonu?“

EPA: 262 XXVIII
Broj akta: 00-63-10/24-26/9
Datum: 06.06.2024
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj sa kontrolnog saslušanja na temu: „Da li je država spremna za predstojeću ljetnju turističku sezonu?“

Datum: 06.06.2024.
Broj akta: 00-63-10/24-26/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje