Nazad

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja prijavljenih kandidata na Javni poziv za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije, sa Predlogom odluke o imenovanju člana Senata Državne revizorske institucije

EPA: 264 XXVIII
Broj akta: 00-63-7/24-80/1
Datum: 11.06.2024
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja prijavljenih kandidata na Javni poziv za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije, sa Predlogom odluke o imenovanju člana Senata Državne revizorske institucije

Datum: 11.06.2024.
Broj akta: 00-63-7/24-80/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet