Nazad

Predlog za razrješenje Andreja Milovića sa funkcije ministra pravde u 44. Vladi Crne Gore

EPA: 265 XXVIII
Broj akta: 00-33/24-1
Datum: 11.06.2024
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog za razrješenje Andreja Milovića sa funkcije ministra pravde u 44. Vladi Crne Gore

Datum: 11.06.2024.
Broj akta: 00-33/24-1
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Vlada