Nazad

Predlog za izbor Nikolle Camaja za potpredsjednika Skupštine Crne Gore

EPA: 268 XXVIII
Broj akta: 00-74/24-11
Datum: 13.06.2024
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog za izbor Nikolle Camaja za potpredsjednika Skupštine Crne Gore

Datum: 13.06.2024.
Broj akta: 00-74/24-11
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Nikolla Camaj, Artan Çobi, Ilir Çapuni