Nazad

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Češke o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanje poreske evazije i izbjegavanja

EPA: 270 XXVIII
Broj akta: 16-4/24-2
Datum: 14.06.2024
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 14.06.2024.
Broj akta: 16-4/24-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 17.07.2024.
Broj akta: 16-4/24-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo