Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

EPA: 279 XXVIII
Broj akta: 04-3/24-1
Datum: 26.06.2024
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Datum: 26.06.2024.
Broj akta: 04-3/24-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 26.06.2024.
Broj akta: 04-3/24-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopuna materijala

Datum: 28.06.2024.
Broj akta: 04-3/24-1/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 28.06.2024.
Broj akta: 04-3/24-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 01.07.2024.
Broj akta: 04-3/24-1/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 01.07.2024.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 01.07.2024.
Broj akta: 04-3/24-1/5
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali