Nazad

Predlog zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi

EPA: 288 XXVIII
Broj akta: 13/24-1
Datum: 03.07.2024
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi

Datum: 03.07.2024.
Broj akta: 13/24-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 03.07.2024.
Broj akta: 13/24-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 17.07.2024.
Broj akta: 13/24-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo