Anketni odbor za prikupljanje informacija i činjenica o događajima koji se odnose na rad državnih organa, povodom objavljivanja audio snimaka i transkripta sa śednica organa i tijela Demokratske partije socijalista

11.06.2013. Plava sala

Prva – konstitutivna śednica