Radna grupa

17.11.2014. Crveni salon

Sedamnaesta śednica Radne grupe

14.11.2014. Crveni salon

Šesnaesta śednica Radne grupe

10.11.2014. Bijeli salon

Petnaesta śednica Radne grupe

05.11.2014. Crveni salon

Četrnaesta śednica Radne grupe

03.11.2014. Crveni salon

Trinaesta śednica Radne grupe

30.10.2014. Crveni salon

Dvanaesta śednica Radne grupe

29.10.2014. Crveni salon

Jedanaesta śednica Radne grupe

16.10.2014. Bijeli salon

Deseta śednica Radne grupe

15.10.2014. Crveni salon

Deveta śednica Radne grupe

09.10.2014. Crveni salon

Osma śednica Radne grupe

08.10.2014. Crveni salon

Sedma śednica Radne grupe

02.10.2014. Crveni salon

Šesta śednica Radne grupe

01.10.2014. Crveni salon

Nastavak pete śednice Radne grupe

29.09.2014. Crveni salon

Peta śednica Radne grupe

24.09.2014. Crveni salon

Četvrta śednica Radne grupe

22.09.2014. Crveni salon

Treća śednica Radne grupe

15.09.2014. Crveni salon

Druga śednica Radne grupe

08.09.2014. Plava sala

Prva śednica Radne grupe

30.07.2014. Skupština Crne Gore

Zaključak o formiranju Radne grupe (00-32-5/14-42)