Radna grupa parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora

15.12.2015. Državna izborna komisija; Novaka Miloševa br. 8, Podgorica

Osma śednica Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora