Nazad

Druga sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, 21.10.2019.

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju
 5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
 6. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istoriskog područja Kotor
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila sa Implementacionim sporazumom
 9. Predlog zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu
 10. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku
 11. Predlog zakona o izmjenam i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima
 12. Predlog zakona o računovodstvu u javnom sektoru
 13. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica
 14. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama
 15. Predlog rezolucije o uspostavljanju održivog i modernog saobraćajnog sistema Crne Gore
 16. Predlog rezolucije o načinu valorizacije elektroenergetskog potencijala Crne Gore
 17. Predlog rezolucije o reindustrijalizaciji Crne Gore
 18. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020 za 2018.
 19. Godišnji izvještaj o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2018. godinu
 20. Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2018. godinu
 21. Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2018. godinu
 22. Izvjestaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za 2018. godinu
 23. Izbori i imenovanja

Dokumenta:

Listing glasanja - izbori i imenovanja

Datum: 22.11.2019.
Vrsta dokumenta: Ostalo

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 21.10.2019.
Broj akta: 00-61/19-14/5

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 21.10.2019.
Broj akta: 00-61/19-14/6

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 21.10.2019.
Broj akta: 00-61/19-14/7

Dopis za izostavljanje tačke dnevnog reda

Datum: 21.10.2019.
Broj akta: 00-61/19-14/8

Dopis za izostavljanje tačke dnevnog reda

Datum: 21.10.2019.
Broj akta: 00-61/19-14/9

Dnevni red - listing glasanja

Datum: 21.10.2019.

Zapisnik sa sjednice

Datum: 21.10.2019.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Autorizovani fonografski zapis

Datum: 21.10.2019.
Vrsta dokumenta: Autorizovani fonografski zapis

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 18.10.2019.
Broj akta: 00-61/19-14/4

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 17.10.2019.
Broj akta: 00-61/19-14/1

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 17.10.2019.
Broj akta: 00-61/19-14/2

Dopuna dnevnog reda

Datum: 17.10.2019.
Broj akta: 00-61/19-14/3

Saziv

Datum: 15.10.2019.
Broj akta: 00-61-19/4