Nazad

81. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 26.02.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Amandman na Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

    koji su podnijeli poslanici Zoran Jelić, Zorica Kovačević, Marta Šćepanović i Ljerka Dragičević br: 09-2/15-2/8; i

  2. Amandman na Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

    koji je podnio poslanik Janko Vučinić br: 09-2/15-2/10.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 26.02.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik