Nazad

34. śednica Odbora za evropske integracije, 13.03.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 32. śednice Odbora
 2. Usvajanje zabilješke sa 33. śednice Odbora, zatvorene za javnost;
 3. nicijativa za organizovanje konsultativnog saslušanja na zajedničkoj sjednici sa Odborom za ekonomiju, finansije i budžet na temu: „Efikasnost kontrole i korišćenja IPA fondova i rad Revizorskog tijela u pogledu revizije EU fondova“;
 4. Četvrti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju,

  za period oktobar - decembar 2014;

 5. Četvrti kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

  za period 2014-2018;

 6. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2014. za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018;
 7. Akcioni plan za 2015. za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018;
 8. Razno.

Dokumenta:

Mišljenje Odbora o Četvrtom kvartalnom izvještaju o realizaciji PPCG-a

Datum: 17.03.2015.
Broj akta: 00-63-6/15-
Vrsta dokumenta: Ostalo

Zapisnik sa śednice

Datum: 13.03.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik