Nazad

110. śednica Zakonodavnog odbora, 12.03.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o kooperativama;
  2. Predlog zakona o izmjeni Zakona o izboru odbornika i poslanika;
  3. Predlog zakona o izmjenama Zakona o biračkom spisku;
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o policijskoj saradnji;
  5. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju o Institucionalnom okviru Inicijative za pripremljenost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi;
  6. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi;
  7. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o učešću Crne Gore u Mehanizmu za civilnu zaštitu Evropske unije;
  8. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Crne Gore i Republike Slovačke uz Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Socijalističke Republike Čehoslovačke o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 20. januara 1964. godine;
  9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni Zakona o izboru odbornika i poslanika

Datum: 16.03.2015.
Broj akta: 23-3/15-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o biračkom spisku

Datum: 16.03.2015.
Broj akta: 23-3/15-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 12.03.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik