Nazad

112. śednica Zakonodavnog odbora, 23.03.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Crne Gore i Republike Slovačke uz Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Socijalističke Republike Čehoslovačke o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 20. januara 1964. godine;
 2. Predlog zakona o kooperativama ;
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi ;
 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu ;
 5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji životinja ;
 6. Predlog zakona o izmjeni Zakona o upravnom postupku,

  koji su podnijele poslanice Marta Šćepanović i Zorica Kovačević ;

 7. Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti,

  koji je podnio poslanik Aleksandar Damjanović.

Dokumenta: