Nazad

114. śednica Zakonodavnog odbora, 07.04.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o kinematografiji;
 2. Predlog zakona o vinu;
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama;
 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sadnom materijalu;
 5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja;
 6. Predlog zakona o zaštiti ćiriličnog pisma,

  koji su podnijeli poslanici:Neven Gošović, mr Aleksandar Damjanović, dr Radovan Asanović i dr Novica Stanić;

 7. Amandmani (30) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti i to:

  15 amandmana koje su podnijeli poslanici:Branka Bošnjak i Veljko Vasiljević;
  7 amandmana koje je podnijela poslanica Snežana Jonica;
  6 amandmana koje su podnijeli poslanici:Zoran Jelić, Marta Šćepanović i Halil Duković;
  2 amandmana koje je podnio poslanik Neven Gošović;

 8. Amandmani (8) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju i to:

  - 7 amandmana koje su podnijeli poslanici: Srđan Perić, Azra Jasavić i Goran Tuponja;
  - amandman koji je podnio poslanik Damir Šehović;

 9. Amandmani (3) na Predlog zakona o izmjenama Zakona o biračkom spisku i to:

  - amandman koji je podnio poslanik Neven Gošović;
  - amandman koji je podnijela poslanica Ljerka Dragičević;
  - amandman koji je podnio poslanik Goran Danilović;

 10. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku,

  koje su podnijeli poslanici: Draginja Vuksanović, Izet Bralić i Džavid Šabović;
  11. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjeni Zakona o izboru odbornika i poslanika i to:
  - amandman koji je podnio poslanik Andrija Popović;
  - amandman koji je podnio poslanik Dritan Abazović;

 11. Amandman na Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti,

  koji je podnio poslanik Andrija Popović.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

Datum: 04.05.2015.
Broj akta: 27-4/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

ISPRAVKA - Izvještaj o razmatranju Prijedloga zakona o kinematografiji

Datum: 20.04.2015.
Broj akta: 26-2/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju

Datum: 14.04.2015.
Broj akta: 22-14-3/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (3) na Predlog zakona o izmjeni Zakona o biračkom spisku

Datum: 14.04.2015.
Broj akta: 23-3/15-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o vinu

Datum: 14.04.2015.
Broj akta: 11-4/15-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sadnom materijalu

Datum: 14.04.2015.
Broj akta: Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izm
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (4) na Predlog zakona o izmjeni Zakona o izboru odbornika i poslanika

Datum: 14.04.2015.
Broj akta: 23-3/15-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (4) na Predlog zakona o izmjeni Zakona o izboru odbornika i poslanika

Datum: 14.04.2015.
Broj akta: 19-6/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (2) na Predlog zakona o izmjeni Zakona o izboru odbornika i poslanika

Datum: 14.04.2015.
Broj akta: 23-3/15-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Prijedloga zakona o kinematografiji

Datum: 14.01.2015.
Broj akta: 26-2/15-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj