Nazad

119. śednica Zakonodavnog odbora, 12.05.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobrobiti životinja;
 2. Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom ,,Mamula“, opština Herceg Novi;
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju,

  koji su podnijeli poslanici:Srđan Milić i Snežana Jonica;

 4. Predlog zakona o izmjeni Krivičnog zakonika Crne Gore,

  koji su podnijeli poslanici:Azra Jasavić, Srđan Perić, Goran Tuponja i Darko Pajović;

 5. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost,

  koji su podnijeli poslanici: Goran Tuponja, Srđan Perić, Azra Jasavić i Darko Pajović;

 6. Predlog zakona o izmjeni Zakona o Državnom tužilaštvu,

  koji su podnijeli poslanici:Azra Jasavić, Srđan Perić, Goran Tuponja i Darko Pajović.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Datum: 18.05.2015.
Broj akta: 16-03/15-
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Predlogu zakona o izmjeni Krivičnog zakonika Crne Gore

Datum: 18.05.2015.
Broj akta: 23-2/15-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 12.05.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobrobiti životinja

Datum: 12.05.2015.
Broj akta: 12-2/15-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobrobiti životinja

Datum: 12.05.2015.
Broj akta: 12-2/15-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Datum: 18.05.2010.
Broj akta: 26-1/14-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj