Nazad

120. śednica Zakonodavnog odbora, 18.05.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije međunarodne organizacije rada o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu broj 167;
 2. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije međunarodne organizacije rada o promotivnom okviru za bezbjednost i zdravlje na radu broj 187;
 3. Predlog zakona o potvrđivanju Pariškog memoranduma o razumijevanju o kontroli države luke;
 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja;
 5. Predlog zakona o izmjenama Zakona o sudskom savjetu i sudijama;
 6. Predlog zakona o izmjeni Zakona o strancima,

  koji su podnijeli poslanici Srđan Milić i Snežana Jonica;

 7. Predlog zakona o izmjeni Zakona o nacionalnim parkovima,

  koji su podnijeli poslanici Predrag Sekulić, Žana Filipović, Filip Vuković, Branko Čavor, Šefkija Murić i dr Miodrag Vuković;

 8. Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama,

  koji je podnio poslanik mr Aleksandar Damjanović;

 9. Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti,

  koji je podnio poslanik mr Aleksandar Damjanović i

 10. Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti,

  koji su podnijeli poslanici Azra Jasavić, Srđan Perić, Goran Tuponja i Darko Pajović.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o vanparničnom postupku Crne Gore

Datum: 16.07.2015.
Broj akta: 23-1/15-10/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

ISPRAVKA - Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopunama Zakona socijalnoj i dječjoj zaštiti

Datum: 28.05.2015.
Broj akta: 19-6/15-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Datum: 25.05.2015.
Broj akta: 19-6/15-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama

Datum: 25.05.2015.
Broj akta: 05/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni Zakona o nacionalnim parkovima

Datum: 25.05.2015.
Broj akta: 27-5/15-
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o sudskom savjetu i sudijama

Datum: 25.05.2015.
Broj akta: 23-1/15-12/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni Zakona o strancima

Datum: 25.05.2015.
Broj akta: 24-3/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja

Datum: 18.05.2015.
Broj akta: 12-3/15-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj