Nazad

122. śednica Zakonodavnog odbora, 01.06.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog odluke o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti državne imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju,

  koji je podnijela grupa poslanika;

 2. Amandmani (21) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama i to:

  - 18 amandmana koje je podnio poslanik Milan Knežević;
  - 3 amandmana koje su podnijeli poslanici Obrad Gojković i Neven Gošović;

 3. Amandmani (10) na Predlog zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja i to:

  - 3 amandmana koje je podnijela poslanica Snežana Jonica;
  - 3 amandmana koje je podnijela poslanica Ljerka Dragičević;
  - 2 amandmana koje je podnio poslanik Emilo Labudović;
  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Azra Jasavić i Srđan Perić;

 4. Amandmani (9) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterskom radu,

  koje je podnio poslanik Radosav Nišavić;

 5. Amandmani (5) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti i to:

  3 amandmana koje su podnijeli poslanici: Mladen Bojanić, Neven Gošović, mr Dritan Abazović, Velizar Kaluđerović i dr Novica Stanić;
  - 2 amandmana koje je podnio poslanik Radosav Nišavić;

 6. Amandmani (5) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu,

  koje su podnijeli poslanici dr Filip Vuković i Maida Bešlić

 7. Amandmani (4) na Predlog zakona o kooperativama i to:

  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Srđan Perić i Goran Tuponja;
  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici mr Dritan Abazović i Mladen Bojanić;
  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici Maida Bešlić, Šefkija Murić, Nikola Gegaj, Radovan Obradović i dr Jasmin Sutović;

 8. Amandmani (3) na Predlog zakona o izmjeni Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i to:

  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici: Darko Pajović, Goran Tuponja i Srđan Perić;
  - 1 amandman koji je podnio poslanik Danko Šarančić;
  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici Maida Bešlić i dr Filip Vuković;

 9. Amandmani (3) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima,

  koji su podnijeli poslanici Goran Tuponja i Srđan Perić;

 10. Amandmani (2) na Predlog zakona o patentima,

  koje su podnijeli poslanici Draginja Vuksanović i Džavid Šabović;

 11. mandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha,

  koji su podnijeli poslanici Maida Bešlić i dr Filip Vuković;

 12. Amandman na Predlog zakona o vinu,

  koji je podnio poslanik Veljko Vasiljević.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama

Datum: 08.06.2015.
Broj akta: 14-4/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (4) na Predlog zakona o kooperativama

Datum: 08.06.2015.
Broj akta: 11-4/14-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o vinu

Datum: 08.06.2015.
Broj akta: 11-4/15-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu

Datum: 08.06.2015.
Broj akta: 11- 4/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja

Datum: 08.06.2015.
Broj akta: 23-1/14-17/
Vrsta dokumenta: Izvještaj