Nazad

123. śednica Zakonodavnog odbora, 08.06.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o dopunama Zakona o radu,

  koji su podnijeli poslanici: doc.dr Branka Bošnjak, Milutin Đukanović, Vladislav Bojović, Janko Vučinić i prof.dr Jelisava Kalezić;

 2. Predlog zakona o dopuni Zakona o stečaju,

  koji su podnijeli poslanici: Milutin Đukanović, doc.dr Branka Bošnjak, Vladislav Bojović i Janko Vučinić;

 3. Predlog zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, otišli u prevremenu penziju,

  koji je podnio poslanik Janko Vučinić;

 4. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Porodičnog zakona,

  koji su podnijeli poslanici: Danijela Marković i mr Aleksandar Damjanović;

 5. Predlog zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,

  koji je podnio poslanik Janko Vučinić;

 6. Predlog zakona o izmjenama Zakona o državnim službenicima i namještenicima,

  koji su podnijeli poslanici doc.dr Branka Bošnjak, Milutin Đukanović, Vladislav Bojović, Janko Vučinić i prof.dr Jelisava Kalezić;

 7. Amandmani (5) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, i to:

  - 4 amandmana koje je podnijela poslanica Snežana Jonica,
  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici:Mićo Orlandić i Džavid Šabović

 8. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova,

  koji su podnijeli poslanici Zoran Jelić i Marta Šćepanović;

 9. Amandmani (18) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama,

  koje je podnio poslanik Milan Knežević;

 10. Amandman na Predlog zakona o izmjeni Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine,

  koji je podnio poslanik Danko Šarančić;

 11. Amandmani (15) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterskom radu,

  koje je podnio poslanik Radosav Nišavić;

 12. Izvještaj o radu Odbora za 2014.godinu;
 13. Plan rada Odbora za 2015.godinu.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Zakona o stečaju

Datum: 11.06.2015.
Broj akta: 09-2/15-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (5) na Predlog zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti

Datum: 11.06.2015.
Broj akta: 04-1/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 08.06.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Plan rada Zakonodavnog odbora za 2015. godinu

Datum: 08.06.2015.
Vrsta dokumenta: Plan

Izvještaj o radu Zakonodavnog odbora za 2014. godinu

Datum: 05.06.2015.
Vrsta dokumenta: Izvještaj