Nazad

125. śednica Zakonodavnog odbora, 15.06.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izvršenju kazni zatvora,novčane kazne i mjera bezbjednosti;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama;
  3. Predlog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom;
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu;
  5. Predlog zakona o upravnoj inspekciji.

Dokumenta:

ISPRAVKA - Izvještaja o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama

Datum: 25.06.2015.
Broj akta: 23-3/15-7/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

Datum: 22.06.2015.
Broj akta: 12-2/15-2
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o upravnoj inspekciji

Datum: 22.06.2015.
Broj akta: 00-31/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama

Datum: 22.06.2015.
Broj akta: 23-3/15-7/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti

Datum: 17.06.2015.
Broj akta: 23-1/15-11/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti

Datum: 17.06.2015.
Broj akta: 23-1/15-11/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 15.06.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik