Nazad

52. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, 20.04.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o ekonomskoj saradnji;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Crne Gore i Republike Slovačke uz Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Socijalističke Republike Čehoslovačke o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 20. januara 1964. godine;
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima;
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Centra za sprovođenje zakona o Jugoistočnoj Evropi;
  5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o policijskoj saradnji;
  6. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju o Institucionalnom okviru Inicijative za pripremljenost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi;
  7. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Crne Gore koju predstavlja Vlada Crne Gore i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru instrumenata pretpristupne podrške (IPA II);
  8. Predlog zakona o potvrđivanju Odluke o pristupanju Crne Gore Sporazumu o vladinim nabavkama pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 20.04.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik