Nazad

55. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, 18.06.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu broj 167;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o promotivnom okviru za bezbjednost i zdravlje na radu broj 187;
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Pariškog memoranduma o razumijevanju o kontroli državne luke;
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Centra za razvoj finansija ( CEF );
  5. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Crne Gore i Republike Slovačke uz Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Socijalističke Republike Čehoslovačke o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 20. januara 1964. godine;
  6. Tekuća pitanja.

Dokumenta: