Nazad

Nastavak 95. śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 07.04.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Realizacija zaključaka Skupštine Crne Gore od 30. aprila 2013. godine (broj: 00-72/12-2/36, „Službeni list Crne Gore“, broj 21/13), koji se odnose na Kombinat aluminijuma A.D. Podgorica, sa zaključcima:

    od 29. februara 2012. godine, broj: 00-72/12-2/13, objavljeni u „Službenom listu Crne Gore“, broj 14/12;
    od 8. juna 2012. godine, broj: 00-72/12-2/24, objavljeni u „Službenom listu Crne Gore“, broj 31/12 i
    od 27. decembra 2013. godine, broj: 00-72/12-2/42, objavljen u „Službenom listu Crne Gore“, broj 61/13.

Dokumenta: