Nazad

96. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 07.04.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama,

  koje su podnijeli poslanici:

  Obrad Gojković i Velizar Kaluđerović (tri) (20-3/14 -1/9)

 2. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju,

  koje su podnijeli poslanici:

  Zoran Jelić, Rešid Adrović,
  Veljko Zarubica i Marta Šćepanović (jedan) (22/14 – 3/9)
  Srđan Perić, Azra Jasavić i
  Goran Tuponja (sedam) (22/14 – 3/12)

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 07.04.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik