Nazad

97. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 14.04.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost,

    koji su podnijeli poslanici: Goran Tuponja, Srđan Perić, Azra Jasavić i Darko Pajović i

  2. Tekuća pitanja.

Dokumenta: