Nazad

101. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 01.06.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Kontrolno saslušanje

    dr Petra Ivanovića - ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, dr Radoja Žugića - ministra finansija, dr Vladimira Kavarića - ministra ekonomije, mr Ivana Boškovića – predsjednika Komisije za koncesije, dr Božidara Vuksanovića - direktora Uprave za inspekcijske poslove, dr Milana Lakićevića - direktora Poreske uprave, Radoša Šućura - direktora Uprave za šume i Zorana Jankovića - direktora Uprave za vode, na temu „Sprovođenje politike, odnosno zakona u oblasti koncesija, sa osvrtom na realizaciju zaključaka Skupštine Crne Gore donijetih povodom razmatranja Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2013. godinu („Sl. list Crne Gore“ br. 31/14)“.

Dokumenta: