Nazad

50. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 19.05.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. TEMATSKA SJEDNICA:

  „VAŽNOST ULAGANJA U PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE ZA SVU DJECU U CRNOJ GORI“

 2. Odbor za ljudska prava i slobode će, u skladu sa Planom aktivnosti Odbora za 2015. godinu, sačinjenim na osnovu:
  - Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 11. marta 2015. godine,

  - Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2014. godine,

  - Rezolucije 2030 (2015) PSSE,

  - Programa rada Vlade Crne Gore za 2015. godinu i aktivnosti Skupštine Crne, kao i

  - Preporuka Savjeta Evrope (u Nacrtu strategije o djeci utvrđena ključna polja djelovanja od 2012. do 2015. godine) i to kroz sledeća polja djelovanja, koje je do 2015. godine, SE utvrdio:

  - Porodica;

  - Razvijanje servisa socijalnih usluga i socijalne brige o djeci;

  - Obrazovanje i participacija djece i

  - Zaštita od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece, dječje pornografije i dječje prostitucije,

  i u 2015.g, kao i prethodne tri godine, naročitu pažnju posvetiti pravima djeteta kroz brojne aktivnosti koje se odnose na različite oblasti djelovanja u cilju poboljšanja položaja djece u njihovom najboljem interesu i podizanja stepena poštovanja njihovih prava u Crnoj Gori.  Polazeći od kontinuirane i veoma kvalitetne saradnje Odbora za ljudska prava i slobode i Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori i cijeneći važnost preduzimanja daljih aktivnosti na poboljšanju položaja djece u Crnoj Gori, a radi doprinosa Kampanji „Svi u vrtić“, koju realizuju Ministarstvo prosvjete i Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori u cilju podizanja stope upisa djece u predškolsko obrazovanje na sjeveru Crne Gore,

  Odbor za ljudska prava i slobode, u saradnji sa Predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori, organizuje tematsku sjednicu na kojoj će biti predstavljena  Studija o ulaganju u rano obrazovanje djece u Crnoj Gori,

  koju je objavilo Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori u saradnji sa

  Ministarstvom prosvjete  „Dugoročno ulaganje u rano obrazovanje od suštinske je važnosti za individualni i društveni razvoj, zaključak je međunarodne konferencije „Kvalitet obrazovanja - važnost ulaganja u predškolsko vaspitanje i obrazovanje”, održane 8. jula 2014.g. u Podgorici “

  Nedavno istrazivanje, koje su sproveli Monstat i UNICEF, pokazalo je da manje od polovine djece uzrasta od 3 do 6 godina, 40%, pohadja predškolsko obrazovanje, iako je to od presudnog značaja za njihov pravilan rast i razvoj  Studija se može preuzeti sa linka: https://app.box.com/s/6c06oxqq5jko5rjij01p  ****

  Na tematsku sjednicu u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine, pozvani su:

  - Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Branka Tanasijević,

  - Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Zoran Jelić,

  - Ministar prosvjete, mr Predrag Bošković,

  - Ministarka rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević i

  - Ministar zdravlja, dr Budimir Šegrt.  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

  -Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič,  međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:

  - UNDP-v.d. rezidentnog predstavnika, g-din Miodrag Dragišić,

  - UNICEF- šef Predstavništva, g-din Benjamin Perks i

  - UNHCR- šef Kancelarije, g-din Mustafa Server Caylan i

  - OEBS- šef Misije, ambasador Janina Hrebickova,  NVO koja se bavi pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora:  - Građanska alijansa, predsjednik Boris Raonić,

  - Centar za prava djeteta, direktorica Rajka Cica Perović i

  - Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša

  inicijativa”, izvršni direktor Milisav Korać.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 19.05.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik