Nazad

50. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost, 25.05.2015.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Izvještaj o sprovođenju Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnostiu Crnoj Gori (PAPRR 2013- 2017) za 2014. godinu; sa Programom sprovođenja PAPRR-a za period 2015-2016. godinu,
  2. Priprema XVIII Cetinjskog parlamentarnog foruma.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 25.05.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik