Nazad

87. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 09.04.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Amandmani na Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti,

    koji je podnio poslanik Aleksandar Damjanović:

    - 2 amandmana koje je podnio poslanik Aleksandar Damjanović;
    - 2 amandmana koje je podnio poslanik Rešad Sijarić;
    - amandman koji je podnio poslanik Nik Gjeloshaj

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Datum: 14.04.2015.
Broj akta: 19-6/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 09.04.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik