Nazad

95. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 17.06.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova,

  koji su podnijeli poslanici Srđan Perić i Goran Tuponja;

 2. Amandmani (15) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterskom radu,

  koje je podnio poslanik Radosav Nišavić;

 3. Amandmani (2) na Predlog zakona o dopunama Zakona o radu,

  koje je podnio poslanik Aleksandar Damjanović;

 4. Amandmani (3) na Predlog zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,

  koje je podnio poslanik Janko Vučinić.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 17.06.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik