Nazad

34. śednica Odbora za antikorupciju, 27.03.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Razmatranje predstavke NVO „MANS“ kojom se inicira zakazivanje konsultativnog saslušanja povodom uvođenja novog krivičnog djela „nezakonito bogaćenje javnih funkcionera“ u skladu sa Konvencijom UN, i donošenje odluke odbora s tim u vezi

    (Planom rada Odbora za 2015. godinu, tačkom 7 inače predviđeno je Odbor razmatra ovo pitanje).

Dokumenta: