Nazad

Druga zajednička śednica Odbora za antikorupciju i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, 15.05.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Konsultativno saslušanje

    povodom uvođenja novog krivičnog djela „nezakonito bogaćenje javnih funkcionera” u skladu sa članom 20 Konvencije UN protiv korupcije.

Dokumenta: