Nazad

97. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 25.06.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Amandman na Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,

    koji su podnijeli poslanici Goran Tuponja i Srđan Perić;

  2. Amandmani (5) na Predlog zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, pošli u prevremenu penziju,

    koje je podnio poslanik Janko Vučinić;

  3. Amandman na Predlog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti,

    koji je podnio poslanik Rešad Sijarić.

Dokumenta: