Nazad

127. śednica Zakonodavnog odbora, 22.06.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Centra za razvoj finansija (CEF).
 2. Amandmani (19) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku,

  koje su podnijeli poslanici/ce i to:

  - 5 amandmana koje je podnio poslanik Srđan Perić;
  - 4 amandmana koje je podnio poslanik Neven Gošović;
  - 4 amandmana koje su podnijeli poslanici: Srđan Perić i Goran Tuponja;
  - 3 amandmana koje je podnijela poslanica Snežana Jonica;
  - 2 amandmana koje su podnijele poslanice:Draginja Vuksanović i Snežana Jonica;
  - 1 amandman koji je podnio poslanik Goran Danilović.

 3. Amandmani (12) na Predlog zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti,

  koje su podnijeli poslanici/ce i to:
  - 8 amandmana koje je podnijela poslanica Snežana Jonica;
  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici: Srđan Perić i Goran Tuponja;
  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici/e:Predrag Sekulić, Marija Ćatović, Draginja Vuksanović, Damir Šehović, Goran Tuponja i Snežana Jonica.
  - 1 amandman koje su podnijele poslanice Azra Jasavić i Marta Šćepanović.

 4. Amandmani (7) na Predlog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom,

  koje je podnijela poslanica Snežana Jonica.

 5. Amandmani (5) na Predlog zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, pošli u prevremenu penziju,

  koje je podnio poslanik Janko Vučinić.

 6. Amandmani (3) na Predlog zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,

  koje je podnio poslanik Janko Vučinić.

 7. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu,

  koje je podnio poslanik Aleksandar Damjanović.

 8. Amandman na Predlog zakona o dopuni Zakona o stečaju,

  koji su podnijeli poslanici: Mladen Bojanić i Aleksandar Damjanović.

 9. Amandman na Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,

  koji su podnijeli poslanici: Goran Tuponja i Srđan Perić.

 10. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju,

  koji je podnio poslanik Srđan Perić.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 22.06.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 22.06.2015.
Broj akta: 09-2/15-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Datum: 22.06.2015.
Broj akta: 26-1/14-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o stečaju

Datum: 22.06.2015.
Broj akta: 09-2/15-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj