Nazad

129. śednica Zakonodavnog odbora, 29.06.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom ,,Mamula’’, opština Herceg Novi;
 2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Turske o socijalnom osiguranju;
 3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o ekonomskoj saradnji;
 4. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu,

  koje je podnio poslanik Aleksandar Damjanović;

 5. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjeni Krivičnog zakonika Crne Gore,

  koji su podnijeli poslanici: Azra Jasavić i Srđan Perić;

 6. Amandmani (2) na Predlog zakona o zaštiti potrošača - korisnika finansijskih usluga,

  koje je podnijela poslanica Jelisava Kalezić.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Datum: 06.07.2015.
Broj akta: 19-1/15-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (2) na Predlog zakona o izmjeni Krivičnog zakonika Crne Gore

Datum: 06.07.2015.
Broj akta: 23-2/15-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj