Nazad

54. śednica Administrativnog odbora, 02.07.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 53. sjednice Odbora
 2. Pokretanje postupka imenovanja tri člana Savjeta Agencije za elektronske medije;
 3. Razmatranje Zahtjeva za određivanje dva zamjenika predstavnika Skupštine Crne Gore u Senatu Prijestonice, broj 00-63-14/15-46 od 11. juna 2015. godine;
 4. Tekuća pitanja:

  - Zahtjev Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, broj 00-63-14/15-44 od 4. juna 2015. godine;
  - Zahtjev za obavljanje dopunskog rada poslanika Šefkije Murića, broj 00-63-14/15-42 od 28. maja 2015. godine;
  - Informacija o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama, koji je podnijela Vlada Crne Gore; i
  - Informacija o rješenjima donijetim u periodu između sjednica Odbora-
  - Razmatranje Predloga pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Komisije za sprječavanje sukoba interesa, radi davanja prethodnog mišljenja.

Dokumenta: