Nazad

130. śednica Zakonodavnog odbora, 06.07.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o sprečavanju falsifikovanja novca;
 2. Predlog zakona o potvrđivanju 38. Konvencije o međunarodnoj naplati potraživanja za izdržavanje djeteta i druge oblike izdržavanja porodice;
 3. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe;
 4. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu,

  koji je podnio poslanik Aleksandar Damjanović;

 5. Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju,

  koji su podnijeli poslanici: mr Branka Tanasijević, dr Radosav Nišavić,
  doc. dr Srđa Popović, Saša Pešić, Rešid Adrović, doc. dr Draginja Vuksanović, prof. dr Jelisava Kalezić, doc. dr Branka Bošnjak, Milan Knežević i Srđan Perić;

 6. Predlog zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,

  koji je podnio poslanik Srđan Milić;

 7. Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti,

  koji su podnijeli poslanici: mr Dritan Abazović i Mladen Bojanić;

 8. Predlog zakona o dopuni Zakona o registrima prebivališta i boravišta,

  koji su podnijeli poslanici: Milutin Đukanović, doc.dr Branka Bošnjak, Vladislav Bojović i Janko Vučinić;

 9. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o vanparničnom postupku Crne Gore,

  koji su podnijeli poslanici: Azra Jasavić, Srđan Perić, Goran Tuponja i Darko Pajović.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Zakona o registrima prebivališta i boravišta

Datum: 27.07.2015.
Broj akta: 24-2/15-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju

Datum: 27.07.2015.
Broj akta: 26-1/15-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o vanparničnom postupku Crne Gore

Datum: 16.07.2015.
Broj akta: 23-1/15-10/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe

Datum: 16.07.2015.
Broj akta: 14-4/15-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatzranju Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu

Datum: 16.07.2015.
Broj akta: 33/15-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu

Datum: 16.07.2015.
Broj akta: 33/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 16.07.2015.
Broj akta: 09-2/15-8/
Vrsta dokumenta: Izvještaj