Nazad

98. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 10.07.2015.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti,

    koji su podnijeli poslanica Azra Jasavić i poslanici Srđan Perić, Goran Tuponja i Darko Pajović;

  2. Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti,

    koji su podnijeli poslanici mr Dritan Abazović i Mladen Bojanić.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

Datum: 21.07.2015.
Broj akta: 19-6/15-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Datum: 21.07.2015.
Broj akta: 19-6/15-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 10.07.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik