Nazad

59. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, 28.05.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o sprečavanju falsifikovanja novca;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju 38. Konvencije o međunarodnoj naplati potraživanja za izdržavanje djeteta i druge oblike izdržavanja porodice;
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o ekonomskoj saradnji;
  4. Tekuća pitanja.

Dokumenta: