Nazad

112. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 31.07.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 111. sjednic

 2. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe,

  koji je podnijela poslanica
  - Snežana Jonica jedan (14-4/15-3/4)

 3. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi,

  koje su podnijeli poslanici:
  - Andrija Popović dva (03-2/15-1/4 i 03-2/15-1/9)
  - Srđan Milić i Snežana Jonica pet (03-2/15-1/10)

 4. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu,

  koji je podnio predlagač Aleksandar Damjanović:
  - Aleksandar Damjanović jedan (33/15-1/4 )

 5. Nacrt budžeta Državne revizorske institucije za 2016. godinu;
 6. Inicijativa za održavanje konsultativnog saslušanja u cilju pribavljanja potrebnih informacija i stručnih mišljenja o trenutnom statusu tri arbitražna postupka koji se vode protiv države Crne Gore, kao i načinu odbrane državnih interesa u ovim postupcima i angažovanju naših zastupnika i eksperata,

  koju su podnijeli poslanici: Dritan Abazović i Mladen Bojanić i

 7. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 31.07.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj tak

Datum: 31.07.2015.
Broj akta: 03-2/15-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj