Nazad

102. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 30.07.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Amandmani na Predlog zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju:

    - 2 amandmana, koje je podnio poslanik Janko Vučinić;
    - 2 amandmana, koje su podnijeli poslanici Janko Vučinić, Neven Gošović i Mladen Bojanić.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Datum: 31.07.2015.
Broj akta: 19-6/15-7/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještajo razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 31.07.2015.
Broj akta: 09-2/15-8/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (3) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterskom radu

Datum: 31.07.2015.
Broj akta: 19-1/15-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Datum: 31.07.2015.
Broj akta: 19-6/15-7/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 30.07.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik