Nazad

116. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 23.09.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju;
 2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture, sa Ugovorom o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Terna Crna Gora DOO;
 3. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o energetici

  koji je podnio poslanik:
  - Strahinja Bulajić jedan (15-1/15-1/2)

 4. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o slobodnim zonama,

  koji su podnijeli poslanici:
  - Goran Tuponja i Srđan Perić jedan (20-3/15-1/3)

 5. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju

Datum: 25.09.2015.
Broj akta: 09-2/15-9/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o energetici

Datum: 24.09.2015.
Broj akta: 15-1/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama

Datum: 24.09.2015.
Broj akta: 20-3/15-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 23.09.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Zapisnik sa śednice

Datum: 23.09.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik